ייעול הוצאות התקשורת ופתרונות אסטרטגיים


ייעול הוצאות התקשורת ופתרונות אסטרטגיים
  1. תכנון והוזלת עלויות IT , תקציב + יעדים לניהול מערך המחשוב בחברתכם.
  2. תכנון והוזלת עלויות תקשורת - מרכזיות, VoIP.
  3. תכנון והוזלת עלויות סלולאריות ופתרונות תקשורת בינלאומיים.
  4. תכנון והוזלת עלויות בשירותי תקשורת מתקדמים PRI, תמסורות,MPLS,VoIP,PTP,VPN,Firewall .