TOPolicy

ביטוח סייבר לעסקים , היו בטוחים בעת מתקפת כופר שיש מי שיגבה אתכם על הנזקים שיגרמו לכם עד להתאוששות חזרה מאסון .
בעת אירוע סייבר לחברה , על מנת לחזר לאופן עבודה מלא ושוטף עלולים לצוץ מגוון רחב של תשלומים לספקים אשר יחזירו לכם את המידע ואת רשת המחשבים לתפקוד מלא.

הוצאות אלו עלולות לכלול :

  • שחזור מידע.
  • ניהול האירוע.
  • אובדן הכנסות.
  • סחיטה וכופר לרבות תשלום הכופר.
  • תשלום קנסות ברי ביטוח.
  • הוצאות עו”ד לחקירות רגולטוריות כגון GDPR ורשות להגנת הפרטיות.
  •  אנשי IT .

ועוד….

ביתשירותיםצור קשרהודעה